วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

''เมื่อโกรธจัด....อย่าเพิ่งตอบข้อความใคร
เมื่อดีใจ....อย่าเพิ่งให้สัญญาใคร
เมื่อเศร้าหนักหนา....อย่าเพิ่งตัดสินใจ"
จากข้อความข้างต้นกล่าวถึงอารมณ์ ของบุคคลทุกอิริยบท
ถ้าหากเรามีอารมณ์โกรธไม่ชอบใจให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ
เหมือนขงจื้อกล่าวไว้''เมื่อโกรธจัด....อย่าเพิ่งตอบข้อความใคร"
หากมีความรู้สึกดีใจอย่าพูดอะไรไปเพราะรู้สึกให้คิดก่อน
แล้วจึงพูด
หากมีอารมณ์เศร้าใจอย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆให้คิดทบทวน
เหตุการณ์นั้น บุคคลรอบข้างคิดให้ดีเสียก่อน
เพราะหากตัดสินใจพลาดพลั้งอาจเสียใจตลอดชีวิต